Firande av byggstart för entré i Trollberget

Den 27 september firades byggstarten av entré vid Trollberget (söder om Hulevik). Ett 20-tal personer valde att delta under tillställningen där de bjöds på äppelmust och äpplen under solsken. Kristina Alsér, som då gjorde sin sista vecka som landshövding, firade byggstarten genom att symboliskt knyta samman band.

Firande av byggstarten är en milstolpe för projektet. Banden som knyts samman symboliserar nätverken i processen, med styrgrupp, arbetsgrupp, referensgrupp, Destination Småland, de tre kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, markägarna, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Landshövding Kristina Alsér

Planen för utformning av platsen är klar och vi har handlat upp en entreprenör. Se en sammanfattning av idéerna, samt bilder, som ligger till grund för utformning av platsen här. Det ska byggas parkeringsplatser, tillgängliga stigar, brygga, raststuga, toalett, grillplats och sittgrupper. Här kan du läsa längre sammanställning om utformning, dock utan ritad bild på byggnad.

Biträdande projektledare Helene Pettersson inledde dagen med att tala om platsens besökare, människor och kanske troll.

Därefter berättade projektledare Gisela Norberg om varför det bildas en nationalpark i det här området.

Catti Sammelin, kommunikatör på Länsstyrelsen, talade om utformning av byggnaden.

Hans Haraldsson, från Skogsstyrelsen, guidade längs en av stigarna i Trollberget.

300pxl-bild1

På bild till vänster berättar Gisela Norberg om varför det bildas en nationalpark här. En vepa hängdes upp mellan träden som visar en ritad bild av hur entrébyggnaden kommer att se ut.

 

 

300pxl-bild5Det bjöds på äppelmust och äpplen.

 

 

 

 

 

Startskott för entrébygge i Åsnens nationalpark

Tisdagen den 27/9 kl.13.30 firar vi byggstarten för den första entrén i Åsnens nationalpark tillsammans med landshövding Kristina Alsér. Vid Trollberget söder om Hulevik ska den första av två entréer byggas. Mindre förberedelser i området har genomförts men nu sätter arbetet igång på allvar.

– Den här dagen är en milstolpe i bildandet av nationalpark i Kronobergs län. Ett viktigt samarbete mellan många av länets aktörer, som nu får vara med om att nationalparken är ett synligt steg närmare att bli verklighet, säger landshövding Kristina Alsér.

Planen för utformning av platsen är klar och entreprenör har upphandlats. I entrébygget ingår parkeringsplats, tillgängliga stigar, raststuga, toalett, brygga, grillplats och sittgrupper. I april 2017 ska den första entrén stå klar. Den andra entrén är planerad att ligga nära Bjurkärr. Byggandet av entréerna sker parallellt med att övrigt arbete slutförs, t ex markförhandlingar och skötselplan.

Hitta till platsen: Det finns inte så goda parkeringsmöjligheter på platsen. Det är en av de delar vi bland annat ska åtgärda i bygget som inleds. Bäst är att parkera i hamnen eller reningsverket i Hulevik och promenera på banvallen ca 900 m till Trollberget. I övrigt får man parkera längs vägkanterna.

För mer information kontakta:
Helene Pettersson, biträdande projektledare
helene.pettersson@lansstyrelsen.se
010-223 74 56

Karin Nilsson – en av personerna i arbetsgruppen

Karin Nilsson ingår i arbetsgruppen för projekt Åsnens nationalpark

Karin Nilsson, arbetsgruppen 2016

Vem är du och vad är din roll i projekt Åsnens nationalpark?
En engagerad person som gillar djur och natur, och som har ett stort hjärta i Åsnen. Arbetar på Utvecklingsavdelningen i Tingsryds kommun. Min huvudkompetens är inom besöksnäringsutveckling och jag representerar Tingsryds kommun i Arbetsgruppen för Projekt Åsnens Nationalpark. Jag har även sedan 2010 på ett eller annat sätt varit aktivt delaktig i utvecklingen av Destination Åsnen, dvs hela Åsnenområdet.

Vilken betydelse får bildandet av nationalpark för kommunen?
Nationalparken kommer att bli en viktig anledning för många att besöka området, inte bara kommunen och destinationen utan hela regionen. Just begreppet nationalpark ger budskapet att ”här finns extra intressant natur som även är tillgänglig”. De som besöker nationalparken kommer att spendera både tid och pengar under sin vistelse, något som gynnar företagen i närområdet och bidrar på ett väldigt konkret sätt till landsbygdens utveckling. När turister besöker våra lokala butiker så får de bättre förutsättningar att hålla öppet året runt, det ger fastboende bättre service och t.ex. möjlighet att handla i sin lanthandel även på vintern!

Dessutom är det min fulla övertygelse att vi även gynnar naturen och miljön för boende om vi tar hand om nationalparkens besökare på ett bra sätt. Om vi styr turisterna på ett för naturen skonsamt sätt så blir det en vinst för alla. Gästerna erbjuds upplevelser med hög kvalitet, naturen värnas och företagare får möjlighet att utveckla sina verksamheter!

Om du blir tvungen att välja, vad tycker du att man som besökare i området bör uppleva?
Utan att tvekan säger jag den unika övärlden! Åsnen är helt ensam i sitt slag med en insjöskärgård med fler än 1 000 öar. Från Lunnabacken har man en magnifik utsikt över en del av den. Eller ta en stillsam kajaktur genom den!

Visste du att det finns en skröna som berättar att det var djävulen som skapade lommen? När Gud skapade djuren kom den onde och ville hjälpa till. Han fick göra en fågel och när den var klar schasade han iväg den. Då insåg han att han glömt sätta på benen. Han kastade benen efter den flyende fågeln och det är därför benen sitter så långt bak på en lom. I Åsnenområdet har vi förmånen att kunna njuta av lommens stämningsfulla och mystiska rop under sena vår‐ och sommarkvällar. För mig är detta Åsnens röst och min personliga favorit! /Karin Nilsson

Lär känna Sveriges nästa nationalpark

Under vissa helgdagar utforskar Naturum Kronoberg den blivande nationalparken i serien av temaguidningar  ”Lär känna Sveriges nästa nationalpark”. Nedan kan du se vilka datum du har möjlighet att ta del av de teman som är aktuella. För att få veta mer om de olika tillfällena besök hemsidan www.naturumkronoberg.se eller läs programmet för Naturutflykter 2016 här.

Söndag 19 juni kl. 10.00-12.00 Åsnen- De vilda blommornas dag

Söndag 3 juli kl. 10.00-12.00 Åsnen – Trollsländor

Söndag 17 juli kl. 10.00-12.00 Åsnen – Meditation

Söndag 31 juli kl. 10.00-12.00 Åsnen – Historier och sägner

Söndag 14 augusti kl. 10.00-12.00 Åsnen – Sensommarens växter

Lördag 3 september kl. 10.00-12.00 Åsnen – Mossor och lavar i Bjurkärr

Söndag 4 september kl. 10.00-12.00 Åsnen – Svampens dag

Arrangör: naturum Kronoberg

Vill du veta mer om de olika dagarna besök www.naturumkronoberg.se. Kontakt: Marie Mårtensson, 0470 75 20 05, naturum@husebybruk.se. www.facebook.com/naturumkronoberg

Synliggöra information på Naturum Kronoberg

I början av maj hade jag möte med Marie Mårtensson och Sofie Bernhardsson som arbetar på Naturum Kronoberg, som hittas på Huseby bruk. Vi diskuterade möjligheter att synliggöra information om den blivande nationalparken.  Deras kreativitet och kunskap gav många goda idéer till hur vi kan arbeta med informationen om projekt Åsnens nationalpark för deras besökare. En del av informationen är på plats, en del tillkommer inför sommarbesöken och ytterligare för höstens och vinterns besökare. Steget därefter är att synliggöra information om parken när den är invigd. Invigning planeras till 2017. /Catti

På bild Marie och Sofie.

Sofie-Marie-Huseby2-maj2016

 

Referensgruppsmöte 3 februari

Den 3 februari hölls ett referensgruppsmöte på residenset. Under mötet diskuterades läget i projektet, tillgänglighet och entréförslag. Det hölls en workshop om Storytelling för att lyfta fram berättelser om upplevelser i området.

Referensgruppen
En referensgrupp är kopplat till projektet och består av representanter för lokalbefolkningen och olika intresseorganisationer, turistföretagare mm. Referensgruppens syfte är att tillvarata lokal kunskap samt idéer och förslag. Referensgruppen är även en viktig kanal för förankring av det pågående arbetet.

Inledning
Inledning hölls av Kristina Alsér.

Läget i projektet
Det pågår fortsatta markförhandlingar i ett något mindre område än tidigare. Området som är under utredning täcker ca 2200 hektar. För att komma till invigning av nationalparken 2017 finns ett antal delar att uppfylla. Dels handlar det om att göra klart och fastställa skötselplan, avgränsning och föreskrifter och skicka dessa på remiss. Därefter skickas hemställan till regeringen under hösten 2016.
Gisela Norberg, projektledare Naturvårdsverket & Helene Pettersson, ass. Projektledare Länsstyrelsen Kronoberg.

Tillgänglighet i nationalparken
Under 2015 har tillgänglighetsarbetet påbörjats i Bjurkärr. Det handlar bland annat om att göra stigar framkomliga för funktionsnedsatta. Arbetet fortsätter under 2016 och kommer även att handla om att det ska finnas någon information för alla att ta del av.
Annika Bladh, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen Kronoberg & Hans Haraldsson, Skogsstyrelsen.

Destination Åsnen
Vi fick en presentation av hur arbetet med Destination Åsnen fortskrider. Sedan 2015 driver Destination åsnen ideell Förening 2 olika projekt – Samverkan Åsnen samt Positionering Åsnen. Karin presenterade hur Åsnenområdet ska utvecklas till en plats som man vill besöka samt bo och verka i. Den 10 april är det bokrelease av den framtagna boken Åsnens natur, din guide till unika upplevelser. Läs mer om Destination Åsnen här.
Karin Nilsson, Destination Åsnen. 

Informationsarbetet i parken
Under 2016 handlar arbetet till stor del om att göra entréskyltar till parken, det vill säga större informationsskyltar i anslutning till de två entréerna samt mindre skyltar efter stigarna. Parallellt under året kommer mer personliga berättelser från upplevelser i parken att skapas för att sedan lyftas i olika kanaler. Se mer om det i stycket längre ned ”Workshop – Storytelling”.
Catti Sammelin, kommunikatör Länsstyrelsen Kronoberg 

Utformning av entréer
Ett nytt förslag har tagits fram för entréerna i parken av företaget Tyréns. Det handlar om byggnader för samlingar, grillplatser, bryggor och toalett. Under våren är förslaget färdigställt och byggnation kan starta under hösten 2016. Skisser på entréförslag kan ni ta del av på www.nationalparkasnen.se
Anna Svensson, Tyréns AB.

Workshop – Storytelling
2012 påbörjades arbetet i referensgruppen med diskussioner kring vilka delar som bör lyftas i nationalparken under fyra teman; Skogarna runt sjön- variation och mångfald, Övärlden är rik på spännande natur och kulturhistoria, Genom att röra sig i och uppleva landskapet kan man förstå sambanden och Livet i vattnet är en förutsättning för hela ekosystemet.

Vi gjorde en sammanställning, ”Åsnens pärlor” som landade i ett 100-tal förslag. Dessa har vi gått igenom och därigenom fått en bild över vilka delar som bör placeras på antingen stora skyltar i entréer, små skyltar, hemsida osv. Workshopen handlade om att ta förslagen ett steg vidare till att skapa berättelser, gärna personliga berättelser om de delar som behövde utvecklas från Åsnens pärlor samt nya.

Syftet med att lyfta berättelser är att skapa ett mervärde till besöket i parken. Mervärde uppnås genom att tre gånger så mycket information kan förmedlas och lagras hos åhöraren genom berättelser. Berättelser väcker känslor.

Det kom in flera mycket bra förslag, där man som berättare kan tänka sig att skriva text, göra ljudinspelning eller filminspelning. Sammanställningen av förslagen visade att vi hade ett 30-tal fantastiska berättelser att ta vara på under året.

Gräns och markförhandlingar

Hemsidan dec15 För att kunna bilda en nationalpark måste staten äga mark och vatten. Naturvårdsverket förhandlar fortfarande med ett antal markägare om att få köpa mark och vatten.  För att kunna nå målet om invigning av en nationalpark under 2017 så jobbar vi nu med en alternativ avgränsning av nationalparken. På kartan visas ett förslag på ett sådant alternativ.

Detta alternativ uppfyller fortfarande alla kriterier för en nationalpark och även styrgruppen står bakom detta förslag. Åsnens nationalpark kommer efter att den har bildats att finnas kvar i Naturvårdsverkets nationalparksplan för att senare kunna utvidgas i en andra etapp om förutsättningar finns.

Nytt förslag till byggnader vid entréer

Hösten 2014 togs det fram ett förslag till utformning av de planerade entréerna vid Sunnabron/Bjurkärr och Trollberget. Byggnaderna (väderskydd, toaletter, mm) i detta förslag var utformade med väggar av sten. Framförallt materialvalet upplevdes av många som tungt och massivt.

Under hösten har därför en annan arkitekt anlitats för att ta fram ett alternativt förslag på utformning av byggnad. Placering av entréer, parkeringar, leder och funktionerna på entréplatserna kvarstår till största delen från förslaget från 2014, men har förbättrats och utvecklats.  Idéskiss kan du se här

Förslagen presenterades för arbetsgrupp och styrgrupp vid möten i början på december och alla har ställt sig positiva till de föreslagna ändringarna och kompletteringarna. Ritningar tas nu fram så att projektering och bygge ska kunna upphandlas under 2016.