Åsnens nationalpark planeras invigas 26 maj

Foto: Ingela Eriksson

 

 

Foto: Ingela Eriksson

 

Ett småländskt skogs- och sjölandskap blir Sveriges 30:e nationalpark när invigning av Åsnens nationalpark planeras den 26 maj.

Sveriges nationalparker är unika områden och ett av syftena är att människor ska kunna uppleva naturen genom att besöka de mest värdefulla och sevärda naturområdena. Åsnens nationalpark sällar sig till skaran och representerar ett sydsvenskt slättlandskap med insjöskärgård, ett rikt fågelliv, gammal bokskog, ovanliga svampar, mossor och lavar.

–  Flera års arbete tillsammans med flertalet aktörer i Kronobergs län har resulterat i att vi kommer att kunna bjuda in till invigning i maj, säger Landshövding Ingrid Burman.

Fram till invigningen återstår att färdigställa huvudentrén i Sunnabron, göra i ordning stigar, informationsskyltar och broschyrer för att erbjuda besökarna naturupplevelser.

– Planeringen av invigningen sätter igång nu och under våren presenterar vi invigningsprogrammet, säger Annika Bladh projektledare för invigningen på Länsstyrelsen.

Nu återstår beslut av regeringen och riksdagen innan nationalparken kan invigas den 26 maj.

Bakgrund
Arbetet med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades 2011. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kronobergs län, de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, Destination Åsnen och ett stort antal föreningar har deltagit i arbetet. Läs mer om Sveriges nationalparker.

Kontakt för frågor om invigningen:
Evelina Selander, handläggare, Naturvårdsverket
010-698 15 68
evelina.selander@naturvardsverket.se

Annika Bladh, projektledare för invigningen, Länsstyrelsen i Kronoberg
010-223 71 22
annika.bladh@lansstyrelsen.se

Vad görs i entréerna?

Entrén i Trollberget
Byggnader, brygga och grillplats håller på att färdigställas under sommaren. Informationsskyltar och stigar bir helt klar under 2018.

Huvudentrén i Sunnanbron
Byggnationen återupptas hösten 2017. Det kommer att vara färdigställt våren 2018.

Besöksplatsen i Bjurkärr
Upphandling pågår av att byta ut byggnaderna i Bjurkärr så att de blir av samma utformning som vid entréerna.

Bilderna nedan visar byggnationen i Trollberget.

NY-samlingsbygg-Trollb700pxl

NY-brygga-Trollb-700pxl

Utökat gränsförslag i kompletterande remiss om bildande av Åsnens nationalpark

Naturvårdsverket kompletterar remissen i förslaget till bildande av nationalpark i Åsnen med ytterligare ett område i nordvästra delen. Efter att remissen gick ut den 4 maj fick Naturvårdsverket erbjudande om att köpa fastigheten Ringshult 1:3.  

– Området är viktigt eftersom det inrymmer udden Abbanäs som ofta används av friluftslivet och det är fördelaktigt om det ingår i nationalparksförvaltningen. Naturvårdsverket äger redan den yttre delen av udden, säger Gisela Norberg.

Naturvårdsverket vill därför lägga till detta område i remissförslaget. Området omfattar 216 hektar varav 200 hektar vatten.

– Med denna remiss vill vi veta om det finns några synpunkter på att även detta område ingår i förslaget till Åsnens nationalpark, säger Gisela.  

Synpunkter på förslaget
Yttranden med synpunkter på den del av fastigheten Ringshult 1:3 som i denna kompletterande remiss föreslås ingå kan lämnas fram till den 28 augusti 2017.  Yttranden över nationalparksförslaget som helhet ska lämnas inom tidigare utsatt tid, dvs senast den 3 juli 2017.

Fullständigt förslag finns via denna länk:
https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen

Frågor
Om du har frågor eller synpunkter under remisstiden kan de ställas till Gisela Norberg, gisela.norberg@naturvardsverket.se 010-698 15 14

 

Välkommen till Trollberget 25 maj

Den 25 maj visar vi hur långt vi har kommit med bygget av entrén i Trollberget söder om Hulevik. Vi finns på plats och svarar på frågor om nationalparksprojektet mellan 10.00-14.00.
Kom och upplev skir bokskog, fågelsång och sjöutsikt.
Välkommen!

Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Helene Pettersson, 010-223 74 56, helene.pettersson@lansstyrelsen.se

 

Tyck till om förslaget till Sveriges 30:e nationalpark!

Torsdag 4 maj skickades förslag till bildande av nationalpark i Åsnen ut på remiss. Remissinstanserna har två månader på sig att lämna synpunkter innan ansökan om att bilda nationalpark sammanställs och skickas till regering och riksdag. Nu vill Naturvårdsverket få in synpunkter och kommentarer på förslaget.

Mellan den 4 maj och 3 juli finns det möjlighet att tycka till om förslaget genom den remiss Naturvårdsverket skickat ut. Den föreslagna Åsnens nationalpark ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner samt på gränsen till Växjö kommun.

– Det känns spännande att vi nu närmar oss steget att skicka in ansökan om att bilda Sveriges 30:e nationalpark till regering och riksdag, säger Gisela Norberg på Naturvårdsverket.

Här kan du ta del av remissen i sin helhet https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen

Läs en sammanfattning av skötselplanen här

Här kan du hitta frågor och svar

Kontakt: Gisela Norberg, projektledare, Naturvårdsverket
gisela.norberg@naturvardsverket.se
010-698 15 14

Helene Pettersson, biträdande projektledare, Länsstyrelsen i Kronobergs län helene.pettersson@lansstyrelsen.se 010-223 74 56

Arbetet med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades 2011. Förslaget som nu är ute på remiss har tagits fram av Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö. Efter att svarstiden gått ut sammanställer Naturvårdsverket svaren och skickar dem tillsammans med övrigt underlag till regeringen och riksdagen för beslut.

Byggnation av huvudentré Sunnanbron

Arbetet med att bygga huvudentrén Sunnanbron i östra delen av naturreservatet Bjurkärr påbörjas inom kort. Det som kommer att ske under våren är att grundläggning för brygga och markarbeten för parkeringsplats görs. Arbetet bryts senast 1 maj för ett sommaruppehåll och påbörjas igen den 15 augusti. Entrén kommer alltså inte att vara färdig för användning under sommaren men man kan passera på strövstigen utmed sjön som vanligt. Om man är nyfiken på hur brygga och byggnader m.m. kommer att se ut kan man åka till Trollberget i maj och titta – för dessa komponenter blir det samma.

Se beslut och ritningar för entrén i Sunnanbron.

Guidade turer – lär känna Sveriges nästa nationalpark

Under våren, sommaren och tidig höst har du möjlighet att lära känna den blivande nationalparken i Åsnen genom någon av nedanstående aktiviteter i området.

TORSDAG 4 MAJ KL. 15:00-18:30
Träffa en naturförvaltare! Vill du också bli en?
Hur vägleder man turister? Vad betyder allemansrätten? Vad får man göra när man är på sjön och vad får man absolut inte göra? Välkommen Hälsar Åsnentillsynen.
Samling: Huleviks småbåtshamn
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Peter Mattiasson, Emil Persson och Annette Petersson, 010-223 70 00.
Praktisk information: Vi bjuder på information, fika och tipsrunda.

25 MAJ KL. 10:00-14:00
Nationalparksentré i Trollberget, Åsnen

Vi visar hur långt vi har kommit med bygget av entré i Trollberget söder om Hulevik. Skir bokskog, fågelsång och sjöutsikt. Om allt går enligt planerna ska den nya bryggan stå klar! Vi svarar på frågor om nationalparksprojektet.
Samling: Samling vid nya P-platsen ca 1 km söder om Hulevik på väg mot Horgeboda.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kontakt: Helene Pettersson, 010-223 74 56, helene.pettersson@lansstyrelsen.se VÄLKOMMEN!

LÖRDAG 27 MAJ KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema äpplen och ängsblommor
Den blivande nationalparken i Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Vid detta tillfälle beger vi oss till Lunnabacken och njuter av Äppelriket, vackra vyer, ängsblommor och fåglar.
Samling: Vid parkeringen Lunnabacken, Kurrebo.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se.
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se

SÖNDAG 18 JUNI KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Myrens växter och djur
Den blivande nationalparken i Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. De vilda blommornas dag och vi besöker Toftåsa myr för att bekanta oss med myrens växter och djur.
Samling: Parkeringen intill Svartsjön vid Toftåsa myr. Från länsväg 126 följ gul skylt mot Getnö. Efter drygt 3 km delar sig vägen. Följ därefter gul skylt mot Vrigstad som pekar mot reservatet. 22 Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Marie Mårtensson, 0470 75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

SÖNDAG 16 JULI KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Dagfjärilar
Den blivande nationalparken i Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Vid detta tillfälle besöker vi Hackekvarn och Ekefors för att skåda dagfjärilar med Lars Pettersson från Dagfjärilsövervakningen.
Samling: Parkeringen vid bron mellan Hackekvarn och Ekefors. Följ länsväg 120 mellan Urshult och Ryd. Strax utanför Urshults samhälle visar skylt mot Hackekvarn. Efter ca 2 km når du bron.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

SÖNDAG 9 SEPTEMBER KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Geologi
Den blivande nationalparken i Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Geologins dag och vi besöker Bjurkärr för att få veta mer om geologin runt Åsnen. Hur ser berggrund och jordtäcke ut och hur bildades egentligen sjön?
Samling: Bjurkärrs parkering.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

Här kan du läsa hela Naturutflyktsprogrammet för 2017