Att visa natur

Att förmedla kunskap om och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet kallas med ett gemensamt begrepp för ”naturvägledning”. Det är t.ex. guidning, skyltar eller utställningar. Centrum för naturvägledning (CNV) hjälper till med att ta fram en plan för naturvägledningen i den blivande nationalparken. Referensgruppen har träffats vid ett antal tillfällen under åren, senast i februari 2016 och diskuterat detta. Resultatet har blivit ett övergripande budskap, en mängd förslag på olika saker att lyfta fram i området samt att arbeta med “Storytelling”, det vill säga att ett antal personer kommer att berätta om upplevelser de haft i den blivande nationalparken. Dessa berättelser kommer att presenteras i olika kanaler. Det finns också förslag på hur besökare kan röra sig i området för att förstå hur sevärdheterna hänger ihop och för att uppleva dem. Vissa av delarna är på ett idé-stadium medan andra delar som till exempel skyltarbetet har påbörjats. Två platser inom utredningsområdet som skulle kunna vara lämpliga för entréplatser/informationsplatser är Bjurkärrs naturreservat och Trollberget nära Hulevik.

Läs om förslagen som kommit fram.