Förslag till föreskrifter

I alla naturreservat och nationalparker finns föreskrifter som reglerar vad man får lov att göra inom områdena. Till största delen handlar föreskrifterna om att förhindra olika typer av exploateringar för att möjliggöra att naturen i området bevaras för framtiden. Föreskrifterna handlar även om ordningen i nationalparken, det gäller t.ex. att man inte får skada naturen, störa växt- och djurlivet eller andra besökare. Föreskrifterna reglerar också hur och var man ska få elda, tälta, jaga m.m. 

Föreksrifter utgår från syftet med det skyddade området – och förslaget till syfte för nationalpark Åsnen är: “Bevara ett variationsrikt sydsvenskt sjö- och skogslandskap med rikt växt- och djurliv i väsentligen oförändrat skick och värna ostörda naturupplevelser”.

Remissen med föreskrifter skickades ut i maj 2017. Föreskrifter och skötselplan kommer att fastställas av Naturvårdsverket efter att riksdagen har fattat beslut om bildande.

Under fliken ”Besök området” kan du också se vilka föreskrifter som gäller idag inom de 5 befintliga naturreservaten. Föreskrifterna finns under ”Beslut” som finns till höger på hemsidan för respektive naturreservat.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *