Entréer och besöksplatser

VAD GÖRS I ENTRÉERNA? (Juni 2017)
Entrén i Trollberget
Byggnader, brygga och grillplats håller på att färdigställas under sommaren. Informationsskyltar och stigar bir helt klar under 2018.

Huvudentrén i Sunnanbron
Byggnationen återupptas hösten 2017. Det kommer att vara färdigställt våren 2018.

Besöksplatsen i Bjurkärr
Upphandling pågår av att byta ut byggnaderna i Bjurkärr så att de blir av samma utformning som vid entréerna.

Bilderna nedan visar hur byggnationen tar form i Trollberget.

NY-brygga-Trollb-700pxl

NY-samlingsbygg-Trollb700pxl

 

På kartan nedan visas förslaget till placering av informationsplatser och besöksplatser i nationalparken. Huvudentrén Sunnanbron finns enligt förslaget i området mellan Bjurkärr och Sunnanbron (norra Sirköbron). En mindre entré finns vid Trollberget. Det är vid entréerna besökarna får sin första kontakt med nationalparken, här finns information och vägvisning vidare ut i området. Tillgänglighet för alla är en viktig del vid utformningen av dessa platser. (Angående gränsen för utredningsområdet, på kartan nedan, se uppdaterad information under rubriken Projektet/Utredningsområdet).

Översiktskarta insynsrådet

Ta del av fler bilder från byggnationen av entrén i Trollberget via Åsnens nationalpark på Facebook.

Hösten 2014 togs det fram ett förslag till utformning av de planerade entréerna vid Sunnabron/Bjurkärr och Trollberget. Uppdraget utgår från att man inom området kan vandra, skåda fågel, uppleva lövsprickning, titta på ovanliga mossor och lavar, uppleva livet i strandkanten och i vattnet, åka skridskor eller rasta vid bil/cykel/kanot/båtfärd. Inom området som helhet och på entréplatserna i synnerhet bör platser med utsikt över sjön skapas. Åsnen har upplevelser att erbjuda alla årstider. Därför är det värdefullt om man på dessa platser kan erbjudas lä mot vind och tak mot nederbörd. På bägge entréerna ska det finnas en utomhusutställning där man kan lära sig mer om natur och kultur.

Byggnaderna (väderskydd, toaletter, mm) i  förslaget 2014 var utformade med väggar av sten. Framförallt materialvalet upplevdes av många som tungt och massivt. Under hösten 2015 har därför en annan arkitekt anlitats för att ta fram ett alternativt förslag på utformning av byggnad. Placering av entréer, parkeringar, leder och funktionerna på entréplatserna kvarstår till största delen från förslaget från 2014, men har förbättrats och utvecklats.
Se idéskissen här

500pxl-asnen-vindskydd

På bilden ovan visas en ritad bild på utformning av byggnad.

Ritning för entrén vid Sunnanbron
Ritning för entrén i Trollberget

Förslagen presenterades för arbetsgrupp och styrgrupp vid möten i början på december och alla har ställt sig positiva till de föreslagna ändringarna och kompletteringarna. Projektering och bygge har upphandlats under 2016. Byggstarten av entrén i Trollberget är påbörjat och väntas stå klart 15 april 2017.

Se det tidigare förslaget från 2014
Bakgrundsanalys beställning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *