Landskapet

Flygbild över Åsnen

Flygbild över Åsnen

Sjön Åsnen ligger på det sjörika slättlandet söder om småländska höglandet. Landskapet är flackt och sjön är mycket grund och uppflikad i många näs och öar. Klimatet är relativt milt, vilket gör att boken är vanlig. Bokskog är också den dominerande skogstypen i Bjurkärrs naturreservat. Skogen är här mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär. Bjurkärr är känt för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter.

Naturreservatet Västra Åsnens övärld omfattar ca 200 öar och holmar. Öarna är skogtäckta med stor variation av olika skogstyper. Gamla, grova träd sätter prägel på många strandmiljöer. Öarna saknar bebyggelse och hela övärlden ger ett starkt intryck av vildmark, ett märkligt förhållande för denna del av landet.

Den gamla skogen i Bjurkärr skyddades redan 1955 av dåvarande ägare Mary Stephens på Torne gård genom att hon gav bort området till Skogsvårdsstyrelsen. Läs gåvobrevet.