Kategoriarkiv: Processen

Invigning Åsnens nationalpark

Den 25 maj invigs Åsnens nationalpark i hjärtat av Småland. Åsnens nationalpark är den 30:e nationalparken i Sverige och är, som övriga nationalparker, ett område noga utvalt på grund av dess unika natur och djurliv. Under två dagar, 25 och 26 maj, erbjuds olika aktiviteter för att uppmärksamma nationalparken. Länsstyrelsen Kronoberg och Naturvårdsverket hälsar alla varmt välkomna!

Fredag den 25 maj – den officiella invigningsdagen
Under den officiella invigningsdagen bjuder Länsstyrelsen Kronoberg och Naturvårdsverket in allmänheten till Trollberget och Sunnabron. De så kallade öppettiderna är mellan 10:00 -15:00 vid Trollberget och 12:00-18:00 i området Sunnabron. På de olika platserna bjuds det på underhållning, utställning, naturupplevelser, musik och fika. Den officiella invigningen kommer att vara vid Sunnabron med underhållning på scen mellan 14:00 – 16:00. Observera att tiderna är cirkatider och att eventuella förändringar kan komma att ske. Ett mer detaljerat program kommer att publiceras inom kort.

Lördag den 26 maj
Under lördagen den 26 maj kommer det att finnas möjlighet att uppleva olika typer av naturupplevelser i områdena kring Trollberget och Sunnabron. Aktiviteter pågår mellan 10:00 – 15.00 men alla är givetvis välkomna till parken under hela dagen. Ett mer detaljerat program kommer att publiceras inom kort.

Kronprinsessans landskapsvandring i Småland
Den 25 maj genomför Kronprinsessan Victoria en landskapsvandring i Småland. Invigningen kommer att vara en del av hennes landskapsvandring och Kronprinsessan kommer att delta under delar av invigningsceremonin. Kronprinsessan Victoria startade sina landskapsvandringar i september 2017 och har som mål att besöka alla landskap under de närmaste åren. Kronprinsessan vandrar i ett landskap under en dag för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur.Kronprinsessans önskar också med sina vandringar genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelser för folkhälsan. Länsstyrelserna i samspel med det lokala föreningslivet har en viktig roll i besökens utformning. Arbetet med att ta fram en vandring i Kronobergs län har nu påbörjats.

Trafik och logistik den 25 och 26 maj
Nationalparkens parkeringsplatser kommer att vara avstängda för allmänhet den 25 och 26 maj. De behövs för de som deltar med olika aktiviteter dessa dagar. Länsstyrelsen ordnar därför gratis busstransporter till både Trollberget och Sunnabron från speciella uppsamlingsplatser där besökaren kan parkera sitt fordon. Mer information om var, hur och när du kan hoppa på en buss kommer. Information kommer att läggas upp på denna hemsida.

Löpande information 
Vill du hålla dig uppdaterad? Håll utkik för mer information på denna hemsida och i sociala medier.

Länkar
Sveriges Kungahus Landskapsvandringar
Sveriges nationalparker
Länsstyrelsen Kronoberg
Naturvårdsverket

 

Åsnens nationalpark är nu Sveriges 30:e nationalpark

Ingela-Eriksson-Trollberget-webb-416pxl

 

 

 

 

 

 

Nu har Sveriges riksdag beslutat att bilda Åsnens nationalpark. Söder om det småländska höglandet i Tingsryd och Alvesta kommuner och på gränsen till Växjö kommun har Sveriges 30:e nationalpark bildats. Ett område som representerar det sydsvenska slättlandskapet. Ett besök i området erbjuder besökaren en vildmarkskänsla, gamla bokskogar, många öar och skär och ett rikt växt- och djurliv. Officiell invigningsdag är den 25 maj.

– Det är glädjande för oss Kronobergare att Åsnens nationalpark nu är bildad. Det är ett stort antal aktörer i länet som varit delaktiga i arbetet genom åren fram tills idag, säger landshövding Ingrid Burman.

Förberedelserna med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades redan 2011. Länsstyrelsen i Kronobergs län och Naturvårdsverket har lett arbetet, de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, Destination Åsnen och ett stort antal föreningar har deltagit i arbetet med stort engagemang.

– Åsnen har en värdefull natur med höga biologiska värden. I framtagandet av entréerna har vi arbetat för att tillgängliggöra denna fantastiska natur för alla, säger biträdande projektledare Helene Pettersson.

Kort fakta om Åsnens nationalpark
Nationalparken omfattar i första hand delar av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld samt den sägenomspunna platsen Trollberget. Området ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner och på gränsen till Växjö kommun. Huvudentré är i Sunnabron och en mindre entré i Trollberget. Ädellövskogarna i området är ovanligt artrika främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. De hundra öarna, skogarna, våtmarkerna och vattenmiljön tillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv med bland annat fiskgjuse, havsörn och lärkfalk.

Läs mer om Sveriges nationalparker

Frågor och svar om utseende, placering och funktion i entréerna

400pxl-vintersol-trollberget

 

 

 

 

Trollberget, foto av Hans Haraldsson.

 

Varför ser entréerna ut som de gör? Vad har varit viktigt i utformning av entréerna för att visa upp en av Sveriges mest sevärda natur? Hur är entréerna utformade för att de ska vara tillgänglighetsanpassade, det vill säga för till exempel personer i rullstolar.
Vi har lagt upp ett antal frågor och svar här.

 

Förslag om Sveriges 30e nationalpark skickad till riksdagen

Regeringen föreslår i proposition till riksdagen att bilda Åsnens nationalpark.

Foto: Ingela Eriksson

Sveriges nationalparker bevarar och skyddar de mest värdefulla delarna av det svenska landskapet. Åsnens nationalpark representerar ett sydsvenskt slättlandskap med gammal bokskog, ett rikt fågelliv och ovanliga svampar, mossor och lavar.

Riksdagen väntas fatta beslut under våren och den officiella invigningsdagen inträffar den 25 maj. Program för invigningen kommer under våren.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande

Här kan du läsa propositionen 

Känner du till nationalparkerna i vårt närområde?
Norra Kvill, Kalmar län, 111 hektar. Mossbeklädda stenblock och trolska tjärnar.
Blå Jungfrun, Kalmar län, 198 hektar. Isolerad ö som blivit sagornas och folktrons Blåkulla.
Stenshuvud, Skåne län, 400 hektar. Ett kustberg med lummiga ädellövskogar och vackra stränder.
Store Mosse, Jönköpings län, 8000 hektar. Sydsveriges största myrområde.

Läs mer om Sveriges nationalparker här

 

Åsnens nationalpark planeras invigas 25 maj

Foto: Ingela Eriksson

 

 

Foto: Ingela Eriksson

 

Ett småländskt skogs- och sjölandskap blir Sveriges 30:e nationalpark när invigning av Åsnens nationalpark planeras den 25 maj.

Sveriges nationalparker är unika områden och ett av syftena är att människor ska kunna uppleva naturen genom att besöka de mest värdefulla och sevärda naturområdena. Åsnens nationalpark sällar sig till skaran och representerar ett sydsvenskt slättlandskap med insjöskärgård, ett rikt fågelliv, gammal bokskog, ovanliga svampar, mossor och lavar.

–  Flera års arbete tillsammans med flertalet aktörer i Kronobergs län har resulterat i att vi kommer att kunna bjuda in till invigning i maj, säger Landshövding Ingrid Burman.

Fram till invigningen återstår att färdigställa huvudentrén i Sunnabron, göra i ordning stigar, informationsskyltar och broschyrer för att erbjuda besökarna naturupplevelser.

– Planeringen av invigningen sätter igång nu och under våren presenterar vi invigningsprogrammet, säger Annika Bladh projektledare för invigningen på Länsstyrelsen.

Nu återstår beslut av regeringen och riksdagen innan nationalparken kan invigas den 25 maj.

Bakgrund
Arbetet med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades 2011. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kronobergs län, de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, Destination Åsnen och ett stort antal föreningar har deltagit i arbetet. Läs mer om Sveriges nationalparker.

Kontakt för frågor om invigningen:
Evelina Selander, handläggare, Naturvårdsverket
010-698 15 68
evelina.selander@naturvardsverket.se

Annika Bladh, projektledare för invigningen, Länsstyrelsen i Kronoberg
010-223 71 22
annika.bladh@lansstyrelsen.se

* ändringar av invigningsdatum i texten har gjorts i efterhand.

Vad görs i entréerna?

Entrén i Trollberget
Byggnader, brygga och grillplats håller på att färdigställas under sommaren. Informationsskyltar och stigar bir helt klar under 2018.

Huvudentrén i Sunnanbron
Byggnationen återupptas hösten 2017. Det kommer att vara färdigställt våren 2018.

Besöksplatsen i Bjurkärr
Upphandling pågår av att byta ut byggnaderna i Bjurkärr så att de blir av samma utformning som vid entréerna.

Bilderna nedan visar byggnationen i Trollberget.

NY-samlingsbygg-Trollb700pxl

NY-brygga-Trollb-700pxl