Kategoriarkiv: Processen

Förslag om Sveriges 30e nationalpark skickad till riksdagen

Regeringen föreslår i proposition till riksdagen att bilda Åsnens nationalpark.

Foto: Ingela Eriksson

Sveriges nationalparker bevarar och skyddar de mest värdefulla delarna av det svenska landskapet. Åsnens nationalpark representerar ett sydsvenskt slättlandskap med gammal bokskog, ett rikt fågelliv och ovanliga svampar, mossor och lavar.

Riksdagen väntas fatta beslut under våren och den officiella invigningsdagen inträffar den 25 maj. Program för invigningen kommer under våren.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande

Här kan du läsa propositionen 

Känner du till nationalparkerna i vårt närområde?
Norra Kvill, Kalmar län, 111 hektar. Mossbeklädda stenblock och trolska tjärnar.
Blå Jungfrun, Kalmar län, 198 hektar. Isolerad ö som blivit sagornas och folktrons Blåkulla.
Stenshuvud, Skåne län, 400 hektar. Ett kustberg med lummiga ädellövskogar och vackra stränder.
Store Mosse, Jönköpings län, 8000 hektar. Sydsveriges största myrområde.

Läs mer om Sveriges nationalparker här

 

Åsnens nationalpark planeras invigas 25 maj

Foto: Ingela Eriksson

 

 

Foto: Ingela Eriksson

 

Ett småländskt skogs- och sjölandskap blir Sveriges 30:e nationalpark när invigning av Åsnens nationalpark planeras den 25 maj.

Sveriges nationalparker är unika områden och ett av syftena är att människor ska kunna uppleva naturen genom att besöka de mest värdefulla och sevärda naturområdena. Åsnens nationalpark sällar sig till skaran och representerar ett sydsvenskt slättlandskap med insjöskärgård, ett rikt fågelliv, gammal bokskog, ovanliga svampar, mossor och lavar.

–  Flera års arbete tillsammans med flertalet aktörer i Kronobergs län har resulterat i att vi kommer att kunna bjuda in till invigning i maj, säger Landshövding Ingrid Burman.

Fram till invigningen återstår att färdigställa huvudentrén i Sunnabron, göra i ordning stigar, informationsskyltar och broschyrer för att erbjuda besökarna naturupplevelser.

– Planeringen av invigningen sätter igång nu och under våren presenterar vi invigningsprogrammet, säger Annika Bladh projektledare för invigningen på Länsstyrelsen.

Nu återstår beslut av regeringen och riksdagen innan nationalparken kan invigas den 25 maj.

Bakgrund
Arbetet med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades 2011. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kronobergs län, de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, Destination Åsnen och ett stort antal föreningar har deltagit i arbetet. Läs mer om Sveriges nationalparker.

Kontakt för frågor om invigningen:
Evelina Selander, handläggare, Naturvårdsverket
010-698 15 68
evelina.selander@naturvardsverket.se

Annika Bladh, projektledare för invigningen, Länsstyrelsen i Kronoberg
010-223 71 22
annika.bladh@lansstyrelsen.se

* ändringar av invigningsdatum i texten har gjorts i efterhand.

Vad görs i entréerna?

Entrén i Trollberget
Byggnader, brygga och grillplats håller på att färdigställas under sommaren. Informationsskyltar och stigar bir helt klar under 2018.

Huvudentrén i Sunnanbron
Byggnationen återupptas hösten 2017. Det kommer att vara färdigställt våren 2018.

Besöksplatsen i Bjurkärr
Upphandling pågår av att byta ut byggnaderna i Bjurkärr så att de blir av samma utformning som vid entréerna.

Bilderna nedan visar byggnationen i Trollberget.

NY-samlingsbygg-Trollb700pxl

NY-brygga-Trollb-700pxl

Utökat gränsförslag i kompletterande remiss om bildande av Åsnens nationalpark

Naturvårdsverket kompletterar remissen i förslaget till bildande av nationalpark i Åsnen med ytterligare ett område i nordvästra delen. Efter att remissen gick ut den 4 maj fick Naturvårdsverket erbjudande om att köpa fastigheten Ringshult 1:3.  

– Området är viktigt eftersom det inrymmer udden Abbanäs som ofta används av friluftslivet och det är fördelaktigt om det ingår i nationalparksförvaltningen. Naturvårdsverket äger redan den yttre delen av udden, säger Gisela Norberg.

Naturvårdsverket vill därför lägga till detta område i remissförslaget. Området omfattar 216 hektar varav 200 hektar vatten.

– Med denna remiss vill vi veta om det finns några synpunkter på att även detta område ingår i förslaget till Åsnens nationalpark, säger Gisela.  

Synpunkter på förslaget
Yttranden med synpunkter på den del av fastigheten Ringshult 1:3 som i denna kompletterande remiss föreslås ingå kan lämnas fram till den 28 augusti 2017.  Yttranden över nationalparksförslaget som helhet ska lämnas inom tidigare utsatt tid, dvs senast den 3 juli 2017.

Fullständigt förslag finns via denna länk:
https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen

Frågor
Om du har frågor eller synpunkter under remisstiden kan de ställas till Gisela Norberg, gisela.norberg@naturvardsverket.se 010-698 15 14

 

Välkommen till Trollberget 25 maj

Den 25 maj visar vi hur långt vi har kommit med bygget av entrén i Trollberget söder om Hulevik. Vi finns på plats och svarar på frågor om nationalparksprojektet mellan 10.00-14.00.
Kom och upplev skir bokskog, fågelsång och sjöutsikt.
Välkommen!

Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Helene Pettersson, 010-223 74 56, helene.pettersson@lansstyrelsen.se

 

Tyck till om förslaget till Sveriges 30:e nationalpark!

Torsdag 4 maj skickades förslag till bildande av nationalpark i Åsnen ut på remiss. Remissinstanserna har två månader på sig att lämna synpunkter innan ansökan om att bilda nationalpark sammanställs och skickas till regering och riksdag. Nu vill Naturvårdsverket få in synpunkter och kommentarer på förslaget.

Mellan den 4 maj och 3 juli finns det möjlighet att tycka till om förslaget genom den remiss Naturvårdsverket skickat ut. Den föreslagna Åsnens nationalpark ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner samt på gränsen till Växjö kommun.

– Det känns spännande att vi nu närmar oss steget att skicka in ansökan om att bilda Sveriges 30:e nationalpark till regering och riksdag, säger Gisela Norberg på Naturvårdsverket.

Här kan du ta del av remissen i sin helhet https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen

Läs en sammanfattning av skötselplanen här

Här kan du hitta frågor och svar

Kontakt: Gisela Norberg, projektledare, Naturvårdsverket
gisela.norberg@naturvardsverket.se
010-698 15 14

Helene Pettersson, biträdande projektledare, Länsstyrelsen i Kronobergs län helene.pettersson@lansstyrelsen.se 010-223 74 56

Arbetet med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades 2011. Förslaget som nu är ute på remiss har tagits fram av Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö. Efter att svarstiden gått ut sammanställer Naturvårdsverket svaren och skickar dem tillsammans med övrigt underlag till regeringen och riksdagen för beslut.