Bjurrkärr, kanske. :)

Besök området

Inom utredningsområdet finns idag 5 naturreservat som alla är väl värda ett besök. Särskilt naturreservaten Bjurkärr, Hunshult och Agnäs erbjuder bra strövstigar och information för att underlätta för besökare att hitta ut i naturen.

På västra sidan av sjön finns dessutom två sevärda biotopskyddsområden vid Trollberget söder om Hulevik och vid Klövhalla källa i Slagestorp.

Byggnation av huvudentré Sunnanbron
Arbetet med att bygga huvudentrén Sunnanbron i östra delen av naturreservatet Bjurkärr har påbörjats. Det som förberetts under våren är markarbeten för parkeringsplats och under hösten sker byggnation av byggnader. Man kan passera på strövstigen utmed sjön som vanligt. Om man är nyfiken på hur brygga och byggnader m.m. kommer att se ut kan man åka till Trollberget och titta då dessa komponenter blir det samma.
Se beslut och ritningar för entrén i Sunnanbron.

Obs! Toaletten i Bjurkärr är under ombyggnad i höst vilket innebär att det finns en tillfällig toalett som tyvärr inte har full tillgänglighet. Senast vid årsskiftet ska ny toalett vara klar att tas i bruk.

Byggnation entré Trollberget
Bygget av entré i Trollberget är i slutskedet. Där färdigställs toalett, väderbyggnad, vindskydd, brygga och grillplatser. Helt klart, dvs även med skyltning, blir entrén våren 2018.

Kanotrastplatserna i Trollberget och Abbanäs är borttagna i och med entrébygget. Dessa ersätts av en ny övernattningsplats med vindskydd mellan Trollberget och Hulevik.

Naturum Kronoberg som finns på Husebybruk är porten till den blivande nationalparken. Gör ett besök där för att få mer information. De har karta över Åsnen.

DELTA I NÅGON AV DE GUIDADE TURERNA VÅREN & SOMMAREN 2017

TORSDAG 4 MAJ KL. 15:00-18:30
Träffa en naturförvaltare! Vill du också bli en?
Hur vägleder man turister? Vad betyder allemansrätten? Vad får man göra när man är på sjön och vad får man absolut inte göra? Välkommen Hälsar Åsnentillsynen.
Samling: Huleviks småbåtshamn
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Peter Mattiasson, Emil Persson och Annette Petersson, 010-223 70 00.
Praktisk information: Vi bjuder på information, fika och tipsrunda.

25 MAJ KL. 10:00-14:00
Nationalparksentré i Trollberget, Åsnen

Vi visar hur långt vi har kommit med bygget av entré i Trollberget söder om Hulevik. Skir bokskog, fågelsång och sjöutsikt. Om allt går enligt planerna ska den nya bryggan stå klar! Vi svarar på frågor om nationalparksprojektet.
Samling: Samling vid nya P-platsen ca 1 km söder om Hulevik på väg mot Horgeboda.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kontakt: Helene Pettersson, 010-223 74 56, helene.pettersson@lansstyrelsen.se VÄLKOMMEN!

LÖRDAG 27 MAJ KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema äpplen och ängsblommor
Den blivande nationalparken i Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Vid detta tillfälle beger vi oss till Lunnabacken och njuter av Äppelriket, vackra vyer, ängsblommor och fåglar.
Samling: Vid parkeringen Lunnabacken, Kurrebo.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se.
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se

SÖNDAG 18 JUNI KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Myrens växter och djur
Den blivande nationalparken i Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. De vilda blommornas dag och vi besöker Toftåsa myr för att bekanta oss med myrens växter och djur.
Samling: Parkeringen intill Svartsjön vid Toftåsa myr. Från länsväg 126 följ gul skylt mot Getnö. Efter drygt 3 km delar sig vägen. Följ därefter gul skylt mot Vrigstad som pekar mot reservatet. 22 Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Marie Mårtensson, 0470 75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

SÖNDAG 16 JULI KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Dagfjärilar
Den blivande nationalparken i Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Vid detta tillfälle besöker vi Hackekvarn och Ekefors för att skåda dagfjärilar med Lars Pettersson från Dagfjärilsövervakningen.
Samling: Parkeringen vid bron mellan Hackekvarn och Ekefors. Följ länsväg 120 mellan Urshult och Ryd. Strax utanför Urshults samhälle visar skylt mot Hackekvarn. Efter ca 2 km når du bron.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

SÖNDAG 9 SEPTEMBER KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Geologi
Den blivande nationalparken i Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Geologins dag och vi besöker Bjurkärr för att få veta mer om geologin runt Åsnen. Hur ser berggrund och jordtäcke ut och hur bildades egentligen sjön?
Samling: Bjurkärrs parkering.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.