Besök området

Inom nationalparken finns idag  3 naturreservat som alla är väl värda ett besök. Det är Västra Åsnens övärld, Bjurkärr och Toftåsa myr. Vissa delar av dessa tre naturreservat blir kvar som naturreservat. De angränsande naturreservaten Hunshult och Agnäs erbjuder bra strövstigar och information för att underlätta för besökare att hitta ut i naturen.

På västra sidan av sjön finns den sägenomspunna platsen Trollberget (söder om Hulevik) som även är ett sevärt biotopskyddsområde.

Huvudentré Sunnabron
Huvudentrén i Sunnabron är färdigställd. Detsamma gäller för  informationsplatsen i Bjurkärr. Väderbyggnader, toaletter, bryggor och grillplatser är på plats. Det som återstår är informationsskyltar.
Se beslut och ritningar för entrén i Sunnanbron.

 

Byggnation entré Trollberget
Bygget av entré i Trollberget är klart. Där finns toalett, väderbyggnad, vindskydd, brygga och grillplatser. Helt klart, dvs även med skyltning och stigar, blir entrén våren 2018.

Kanotrastplatserna i Trollberget och Abbanäs är borttagna i och med entrébygget. Dessa har ersatts av en ny övernattningsplats med vindskydd, grillplats och toalett mellan Trollberget och Hulevik.

Naturum Kronoberg som finns på Husebybruk är porten till den blivande nationalparken. Gör ett besök där för att få mer information. De har karta över Åsnen.