Bjurrkärr, kanske. :)

Besök området

Inom utredningsområdet finns idag 5 naturreservat som alla är väl värda ett besök. Särskilt naturreservaten Bjurkärr, Hunshult och Agnäs erbjuder bra strövstigar och information för att underlätta för besökare att hitta ut i naturen.

På västra sidan av sjön finns dessutom två sevärda biotopskyddsområden vid Trollberget söder om Hulevik och vid Klövhalla källa i Slagestorp.

Byggnation av huvudentré Sunnabron
Arbetet med att bygga huvudentrén Sunnanbron i östra delen av naturreservatet Bjurkärr är igång. Det som förberetts under våren är markarbeten för parkeringsplats och under hösten har byggnation av byggnader skett. Man kan passera på strövstigen utmed sjön som vanligt.
Se beslut och ritningar för entrén i Sunnanbron.

Obs! Toaletten i Bjurkärr är under ombyggnad  vilket innebär att det finns en tillfällig toalett som tyvärr inte har full tillgänglighet.

Byggnation entré Trollberget
Bygget av entré i Trollberget är klart. Där finns toalett, väderbyggnad, vindskydd, brygga och grillplatser. Helt klart, dvs även med skyltning och stigar, blir entrén våren 2018.

Kanotrastplatserna i Trollberget och Abbanäs är borttagna i och med entrébygget. Dessa ersätts av en ny övernattningsplats med vindskydd mellan Trollberget och Hulevik.

Naturum Kronoberg som finns på Husebybruk är porten till den blivande nationalparken. Gör ett besök där för att få mer information. De har karta över Åsnen.