Besök området

Huvudentré Sunnabron och Bjurkärr
Huvudentré Sunnabron är färdigställd. Detsamma gäller för  den närbelägna besöksplatsen Bjurkärr. Väderbyggnader, information, brygga, toaletter och grillplatser finns. Längre fram kommer även befintliga naturinformationsskyltar utmed stigen i Bjurkärr att ersättas med nya. Stigarna kring Entré Sunnabron och Bjurkärr är klara.

Entré Trollberget
Här finns väderbyggnad, information, brygga, toaletter och grillplatser. Den oranga strövstigen (Skogsslingan) i Entré Trollberget är klar. Den går genom flera olika skogstyper och över en myr. Den vita strövstigen (Lodjursslingan) går att följa i terrängen men är inte slutligt markerad. Det finns inte heller naturinformation längs denna stig – det kommer att tas fram under året. Den blåa strövstigen (Utsiktsslingan) förbinder P-platsen med banvallen vilket gör att man kan gå en kortare rundslinga. Den passerar också Utsiktens övernattningsplats vid sjön. Både Lodjurslingan och Utsiktsslingan går genom skog som är under restaurering vilket betyder att det pågår arbete med att minska andelen gran och gynna lövträd och tall.

Några hundra meter norr om entrén finns Utsiktens övernattningsplats som är tillgänglig även med rullstol och barnvagn med vindskydd, grillplats och toaletter. Här får man övernatta en natt i vindskyddet. Det finns också några platser för tält.

Övriga besöksplatser
Vid Toftåsa myr finns P-plats och information som under året kommer att rustas upp och förbättras. Två strövstigar håller på att anläggas och blir klara under året. Mosseplanet kommer under hösten att röjas från igenväxning och öppnas upp för att gynna fågellivet.

På Bergön håller det på att anläggas en kort strövstig i skogen nära gårdsmiljön. Den blir klar hösten 2018. Bostadshuset kommer att rustas upp invändigt.

Generellt om strövstigar
Eftersom landområdena i Åsnens nationalpark är uppsplittrade på olika sidor om sjön finns inte förutsättningar att anlägga långa vandringsleder. De strövstigar som redan finns eller håller på att anläggas är mellan 2 – 4 km. Det finns också en möjlighet att vandra på cykelleden, som sträcker sig utanför parken, eller kombinera den med de övriga strövstigarna.

Läs mer om stigarnas karaktär:

https://www.sverigesnationalparker.se/park/asnens-nationalpark/upplevelser/strovstigar/

Naturum Kronoberg som finns på Husebybruk är porten till den blivande nationalparken. Gör ett besök där för att få mer information. De har karta över hela Åsnenområdet.

Hitta hit med bil
Närliggande tätorter är Växjö, Tingsryd och Alvesta.

Till Huvudentré Sunnabron

  • Väg 23 från Växjö till Huseby, fortsätt via Torne-Vrankunge
  • Väg 27 och 29 från Blekinge och väg 120 via Tingsryd – Urshult – Sirkön
  • Väg 23 och 29 från Skåne – Älmhult till Huseby – Torne – VrankungeTill Entré Trollberget
  • Väg 23 från Skåne – Älmhult via Gottåsa – Lönashult – Hulevik
  • Väg 27 och 29 från Blekinge och väg 120 via Tingsryd – Urshult – Lönashult – Hulevik
  • Väg 23 från Växjö till Huseby via Gottåsa – Lönashult – Hulevik
  • Väg 27 och 29 från Blekinge och väg 120 och 126 via Tingsryd – Urshult – Lönashult

Klicka här för större kartbild

 

Kartbild för utskrift