Naturvårdsverkets plan

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 ingår 13 nya nationalparker och utvidgning av sju befintliga. De nya som prioriteras är marina Kosterhavet, arktiska tundran i Tavvavuoma, fjällen Kebnekaise och Vålådalen-Sylarna, myrtäckta Blaikfjället, samt slätten genom Västra Åsnen och Bästeträsk. Sedan planen antogs har Kosterhavets nationalpark bildats. Dessutom har Skuleskogens och Hamra nationalpark utvidgats.

Nationalparksplanen ska komplettera dagens nät av 29 nationalparker. De nya är alla områden med dokumenterat höga naturvärden som har sådan klass att de platsar som nationalparker i enlighet med internationella krav.

Naturvårdsverket har tagit ett nytt grepp i planeringen för nationalparker. Vid sidan av en långsiktig plan har det gjorts en särskild genomförandeplan där det listas. Där ingår 7 nya parker och utvidgning av lika många. I genomförandeplanen ingår också en utförlig beskrivning av processen vid bildande av nationalparker.

Hela boken finns att ladda ned på Naturvårdsverkets hemsida.

Nationalparksplan för Sverige

Nationalparksplan för Sverige