Bakgrund till projektet

Idag finns 29 nationalparker i Sverige. Ett av Naturvårdsverkets nya förslag till nationalpark är Västra Åsnen. 

Ett av Naturvårdsverkets nya förslag till nationalpark är Åsnen. Det föreslagna området omfattar främst naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld, men även vissa angränsande områden bör ingå, bland annat för att binda ihop delområdena till ett
samman­hängande område och för att få bra besökspunkter på land. Området ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner och på gränsen till Växjö kommun.

Naturvårdsverkets bedömning

“Området är ett märkligt orört och vildmarksartat skogs- och sjölandskap långt söderut i landet. Det har mycket höga naturvärden kopplade till naturtillståndet i såväl land- som vattenmiljöerna och har ett rikt växt- och djurliv.

Områdets fastlandsdelar är lättillgängliga och innehåller intressanta och vackra naturmiljöer liksom utblickar över övärlden. Området representerar det sydsvenska slättlandskapet med dess sjöar och är väl lämpat som nationalpark.”

Ta del av en översiktlig presentation av varför det bildas en nationalpark i området.