Utökat gränsförslag i kompletterande remiss om bildande av Åsnens nationalpark

Naturvårdsverket kompletterar remissen i förslaget till bildande av nationalpark i Åsnen med ytterligare ett område i nordvästra delen. Efter att remissen gick ut den 4 maj fick Naturvårdsverket erbjudande om att köpa fastigheten Ringshult 1:3.  

– Området är viktigt eftersom det inrymmer udden Abbanäs som ofta används av friluftslivet och det är fördelaktigt om det ingår i nationalparksförvaltningen. Naturvårdsverket äger redan den yttre delen av udden, säger Gisela Norberg.

Naturvårdsverket vill därför lägga till detta område i remissförslaget. Området omfattar 216 hektar varav 200 hektar vatten.

– Med denna remiss vill vi veta om det finns några synpunkter på att även detta område ingår i förslaget till Åsnens nationalpark, säger Gisela.  

Synpunkter på förslaget
Yttranden med synpunkter på den del av fastigheten Ringshult 1:3 som i denna kompletterande remiss föreslås ingå kan lämnas fram till den 28 augusti 2017.  Yttranden över nationalparksförslaget som helhet ska lämnas inom tidigare utsatt tid, dvs senast den 3 juli 2017.

Fullständigt förslag finns via denna länk:
https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen

Frågor
Om du har frågor eller synpunkter under remisstiden kan de ställas till Gisela Norberg, gisela.norberg@naturvardsverket.se 010-698 15 14

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *