Tyck till om förslaget till Sveriges 30:e nationalpark!

Torsdag 4 maj skickades förslag till bildande av nationalpark i Åsnen ut på remiss. Remissinstanserna har två månader på sig att lämna synpunkter innan ansökan om att bilda nationalpark sammanställs och skickas till regering och riksdag. Nu vill Naturvårdsverket få in synpunkter och kommentarer på förslaget.

Mellan den 4 maj och 3 juli finns det möjlighet att tycka till om förslaget genom den remiss Naturvårdsverket skickat ut. Den föreslagna Åsnens nationalpark ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner samt på gränsen till Växjö kommun.

– Det känns spännande att vi nu närmar oss steget att skicka in ansökan om att bilda Sveriges 30:e nationalpark till regering och riksdag, säger Gisela Norberg på Naturvårdsverket.

Här kan du ta del av remissen i sin helhet https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen

Läs en sammanfattning av skötselplanen här

Här kan du hitta frågor och svar

Kontakt: Gisela Norberg, projektledare, Naturvårdsverket
gisela.norberg@naturvardsverket.se
010-698 15 14

Helene Pettersson, biträdande projektledare, Länsstyrelsen i Kronobergs län helene.pettersson@lansstyrelsen.se 010-223 74 56

Arbetet med att bilda Åsnens nationalpark påbörjades 2011. Förslaget som nu är ute på remiss har tagits fram av Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och de tre berörda kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö. Efter att svarstiden gått ut sammanställer Naturvårdsverket svaren och skickar dem tillsammans med övrigt underlag till regeringen och riksdagen för beslut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *