Hans i arbetsgruppen berättar om sitt arbete

Hans-feb2017

Vilken är din roll i och med bildandet av Åsnens nationalpark?
Mitt namn är Hans Haraldsson och arbetar med att göra i ordning nationalparken, mycket ute i fält. Jag jobbar på Skogsstyrelsen och ingår i arbetsgruppen för nationalparken.

Dig kan man springa på ute i området för nationalparken – vad är det du gör?
Jag jobbar med allt från byggtekniska lösningar, utformar stigar som ger upplevelser av natur- och kulturmiljöer till hur olika delar i entréerna ska placeras. Jag jobbar även med att skapa framtida naturvärden i skogar som idag är mest gran och björkskogar. Det kan handla om gallringar och avverkning av områden med alltför mycket granbestånd för att på sikt få fram mer lövdominerad skog. En bra utmaning, i allt som har med bildandet av nationalparken, är att skapa möjligheter till upplevelser för besökaren utan att göra för stor åverkan i naturen.

Vad tror du att en nationalpark i länet betyder?
Att göra i ordning en nationalpark i Kronobergs län känns viktigt. Vi kan vara stolta över möjligheten att få bevara och visa upp en landskapstyp som finns representerad i vårt län, nu och för framtidens besökare. Jag är stolt över att ingå i projektet och över mitt arbete.   

Vad tycker du att besökare absolut inte får missa i parken?
En upplevelse är tystnaden, att stanna upp en stund och bara vara. Är man själv tyst så kommer man att uppleva mer såsom fågelläten eller djur som rör sig i naturen. Vinden som susar och vågor som slår mot stranden. Om jag ska välja en viss plats så kan jag rekommendera Hallsnäsalyckan i Bjurkärr. En plats med en fin glänta mitt i bokskogen.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *