Entré i blivande Åsnens nationalpark – ansökan om åtgärder

Länsstyrelsen ansöker om att göra åtgärder inom del av naturreservatet Bjurkärr som ingår i Natura 2000-området Västra Åsnen i Alvesta kommun. En entré är en lättillgänglig besöksplats där man kan uppleva naturvärden och få information. Planerade åtgärder är parkeringsplats, mindre rast- och informationsbyggnader, brygga, grillplatser, toalett, stigar, m.m. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) har upprättats till ansökan.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö, telefon 010-223 70 00. Den som vill yttra sig i ärendet kan göra det skriftligt senast den 10 januari 2017, ange ärendenummer 521-5838-2016. E-adress är kronoberg@lansstyrelsen.se

Se sammanställd ansökan med bilagor här

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *