Martin berättar om betydelsen av nationalpark för Växjö kommun

Vad är din roll i bildandet av Åsnens nationalpark?
Jag arbetar som Växjös kommunekolog och bidrar med min erfarenhet av arbete med skyddsvärd natur och hur naturen kan tillgängliggöras för att kunna upplevas av besökarna. Jag är en av personerna i arbetsgruppen för Åsnens nationalpark.

Martin Unell i arbetsgruppen.

Vilken betydelse har bildandet av nationalpark för Växjö kommun?
Åsnenområdet är en viktig del av Växjö kommun. Som turistdestination och som ett ställe att leva på. Och som ett ställe med en rik artmångfald som bidrar till de ekosystemtjänster som vi människor är så beroende av. Åsnens nationalpark kommer att kunna fungera som ett nav i området dit besökare kommer att lockas och lära sig mer om naturen och alla de livsformer som finns där. Åsnen har mycket höga naturvärden knutna till en mängd olika miljöer. Många generationer bönder har med sitt slit skapat fantastiska ängar och betesmarker i ett vackert småbrutet landskap. I bondens landskap finns också många gamla träd där gröngölingen och entitan kan hitta sina bon. Åsnenområdet utmärker sig också med många gamla skogar som inte brukats med moderna metoder. Dessa skogar hyser en fantastisk artmångfald av vackra svampar och fascinerande skalbaggar. Vid Åsnen är ju vattnet alltid nära och bidrar med vidder och storlommens sköna sång eller fiskgjusens våghalsiga dyk. Åsnens nationalpark kommer att vara en viktig del av Växjö som med sin attraktionskraft kommer att locka besökare och bidra till en utveckling av landsbygden. Naturvärdena kommer att utvecklas allt mer med tiden och min förhoppning är att vi som besöker nationalparken ska förundras över naturen och få en medvetenhet som vi kan bära med oss och minska våra ekologiska fotavtryck.

Om du blir tvungen att välja, vad tycker du att man som besökare i området bör uppleva?
När jag tänker på Åsnen är det variationen som attraherar mig mest. Att få vandra genom skogen förbi de gamla träden nötta av tidens tand, men så fulla av liv. Vandra ner till stranden, sätta mig på en sten och vila ögonen mot horisonten, lyssna till vågornas kluckande, och se en flock sjöfåglar dra fram.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *