Byggarbetet har satt igång i Trollberget

Peab har satt igång bygget av entrén i Trollberget.
Det här innebär att framkomligheten på banvallen blir något nedsatt i och med byggtrafik på platsen. Banvallen kommer inte att stängas av helt utan Peab kommer att sätta upp grindar som man kan gå och cykla förbi.

Entréplatsen med parkeringar, samlingsplats, toalett och brygga ska stå klart 15 april 2017.

Se bilderna nedan över arbetet som satt igång, situationsplan över området samt arbetsskiss för
den planerade stigen i Trollberget.

Vägarbete påbörjat till parkeringen i Trollberget.
Vägen till parkeringsplatsen i Trollberget är påbörjad.

Röjning av parkeringsplatsen i Trollberget.
Röjning av marken inför bygget av parkeringen.

 

Brobygge till leden som går söderut i Trollberget.
En 3 meter lång träbro byggs till stigen som utgår från Trollberget
och söderut. Bron kommer att gå över ett dike. Stigen går över en
mosse
och bron kompletteras med spång.

Se arbetsskissen för den planerade stigen.

Se situationsplanen över Trollberget.
Formen på bryggan kommer att justeras för att passa in i den omgivande naturen.
Vi återkommer med slutgiltig form. Förslaget på parkering har justerats av Peab, detaljer kommer att
ändras efter hand för att göra anpassningar till naturen.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *